Interna edukacija o korporativnoj kulturi i komunikaciji

February 2022

Interna edukacija o korporativnoj kulturi i komunikacijiO komunikaciji možemo učiti cijeli život. Ona je kompleksna koliko i sam čovjek i njegov unutarnji život, ali i društvene strukture u kojoj ona nastaje. Komunikacija određuje gotovo svaki aspekt naših života, bilo pojedinca, bilo zajednice te danas, više nego ikada prije, potrebno je  vješto vladati komunikacijskim vještinama.

Zašto nam je važno baviti se korporativnom kulturom i komunikacijom?

Bit korporativne kulture predstavlja ukupnost svih ponašanja koja u Končar D&ST-u možemo detektirati i jedino utjecanjem na ta ponašanja i komunikaciju svih nas, možemo oblikovati, mijenjati, stvarati korporativnu kulturu i komunikaciju kakvu želimo.

Kako bismo se podsjetili, učvrstili i osvijestili koji su naši zajednički stavovi, vrijednosti, norme i običaji  koje želimo njegovati  i na koje bismo trebali utjecati kao dio korporativne kulture i komunikacije, organizirali smo edukaciju o korporativnoj kulturi i komunikaciji u suradnji s Eppur si muove, a radionicu je vodila mr. sc. Marija Kalinić. Tijekom tri dana na radionici je sudjelovalo 60 managera Končar D&ST-a.

Radionica je nastavak na internu brošuru Korporativna kultura i komunikacija kojom želimo nove i stare zaposlenike usmjeravati prema što uspješnijem međusobnom komuniciranju, poštovanju, povjerenju te naposlijetku ugodnom poslovnom suživotu i suradnji kao krajnjem cilju bilo s kolegama, bilo poslovnim partnerima.